ร่วมลงนามถวายพระพร
Program
Teamview Version 3 Download
eQSOPacket Download
   
ห้องประชุม - Meeting Room
 
Rd1 ห้องประชุมขนาด 10 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd2 ห้องประชุม ขนาด 20 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd3 ห้องประชุมขนาด 30 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd6 ห้องประชุมขนาด 60 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd10 ห้องประชุมขนาด 100 คน เข้าสู่ห้องประชุม
รับชมถ่ายทอดสด ที่นี่ เข้ารับชม
การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
บันทึกการประชุมช่วงแรก Download
บันทึกการประชุมช่วงหลัง Download